Tilintarkastusta jo vuodesta 1986

Yhteystiedot - Tilintarkastustoimisto Selinheimo Oy

Voit myös jättää meille yhteydenottopyynnön oheisella lomakkeella. Vastaamme viestiisi mahdollisimman pian.

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:

Tilintarkastustoimisto Selinheimo Oy
Nilsaksentie 1
09-8573711

info@selinheimo.fi
Aukioloajat:     9:00 – 16:00

Tietosuojavastaavat:

Heli Haapasalo ja Eija Manninen
09-8573711
info@selinheimo.fi

 

Henkilötietojen käyttötarkoitus:

Rekisterien pääasiallinen käyttötarkoitus on asiakassuhteiden hallinta, hoitaminen ja ylläpito. Rekistereissä olevia henkilötietoja käytetään palveluiden tuottamiseen ja toteuttamiseen asiakkaille, asiakkaiden suuntaan tapahtuvaan viestintään, palveluiden laskuttamiseen ja maksujen keräämiseen ja perimiseen asiakkailta. Henkilötietoja käytetään myös suoramarkkinointiin, myynnin edistämiseen, etämyyntiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen, markkinointiviestintään tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Markkinointia, tutkimuksia ja viestintää voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja profiloituna toimenpiteiden kohdentamiseksi. Henkilötietoja käytetään myös suoramarkkinointikieltojen hallintaan.

Henkilötietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin Tilintarkastustoimisto Selinheimo Oy:n kulloinkin kuuluvien yhtiöiden ja Tilintarkastustoimisto Selinheimo Oy:n huolella valikoimien yhteistyökumppaneiden kanssa, mukaan lukien suoramarkkinointi, etämyynti ja yhteyslokin ja tilaushistorian ylläpito. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Tilintarkastustoimisto Selinheimo Oy:n käyttötarkoitusten kanssa tai loukkaa rekisteröityjen yksityisyydensuojaa.

Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn peruste on asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Käsiteltävät henkilötiedot:

Rekisteri saattaa pitää sisällään rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

henkilön nimi, sähköpostiosoite, matka- ja/tai muu puhelinnumero, postiosoite, sukupuoli, syntymäaika, kieli, arvo tai ammatti, rekisteröidyn itse antamat ja ilmoittamat muut tiedot, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot. Muiden kuin yksityisasiakkaiden osalta rekisteriin tallennetaan organisaation nimi, organisaation y-tunnus tai vastaava, organisaation osoitetiedot, yhteysloki.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tilintarkastustoimisto Selinheimo Oy ei luovuta tietoja, paitsi yhteistyökumppaneille ja tämä voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Tilintarkastustoimisto Selinheimo Oy:n käyttötarkoitusten kanssa tai loukkaa rekisteröityjen yksityisyydensuojaa. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterissä olevia henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Rekisterinpitäjä ei siirrä rekisterissä olevia henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, paitsi asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Rekisterien suojaus

Kaikki Tilintarkastustoimisto Selinheimo Oy:ssa käsiteltävät rekisterit ovat suojattu palomuureilla, suojatuilla tallennuspaikoilla ja salatuilla yhteyksillä. Tilintarkastustoimisto Selinheimo Oy myös valvoo ja pitää kirjaa tunnuksista ja näiden käytöstä joilla henkilötietoihin pääsee käsiksi. Yrityksen toimitilat missä rekistereiden fyysisiä kopioita saatetaan tilapäisesti säilyttää ovat lukituissa tiloissa joihin asiattomilla ei ole pääsyä ja luottamuksellista henkilötietoa ei pääse käsittelemään kuin asiaankuuluva henkilö.

Mitään arkaluontoisia henkilötietoja ei luovuteta suoraan sähköpostilla tai puhelimen välityksellä.

Kustannukset rekisteröidyille

Rekisteröidyille ei koidu kustannuksia heidän rekisteritietojen säilyttämisestä tai näiden kysymisestä, jos tämä tehdään kerran vuodessa viitaten Henkilötietolakiin. Useammin kuin vuoden välein kysytyistä tiedoista Selinheimo Oy veloittaa 150,00€ (alv 0%).

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyillä joiden tietoja Tilintarkastustoimisto Selinheimo Oy:lla on tallennettuna, on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja rajoittaa näiden käyttöä esimerkiksi markkinointiviestintään. Kaikki rekisterit tarkastetaan säännöllisesti vanhentuneiden tietojen varalta ja rekisteröidyn vaatiessa tälle voidaan kertoa mitä tietoa hänestä on yrityksessä (esim. Etunimi, Sukunimi, Osoite, Y-tunnus), mutta tarkennetut tiedot voidaan luovuttaa ainoastaan henkilökohtaisesti yhden kuukauden sisällä rekisteröidylle tämän todistaessa henkilöllisyytensä Selinheimo Oy:n edustajalle.

Jos rekisteröity vaatii ja Tilintarkastustoimisto Selinheimo Oy:llä ei ole velvollisuutta säilyttää rekisteröidyn tietoja, voidaan nämä poistaa tai korjata pyydettäessä etukäteen ennen vuosittaista tarkistusta.

Kaikkia henkilötietoihin liittyviä asioita voi rekisteröity tiedustella sähköpostilla info@selinheimo.fi osoitteen kautta.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Tilintarkastustoimisto Selinheimo Oy pitää oikeuden muuttaa tätä rekisteriselostetta ja henkilötietojen käyttötarkoitusta Suomen lainsäädännön mukaisesti noudattaen tällöinkin noudattaen asianmukaista ja hyvää käytösmallia ja tästä tullaan aina ilmoittamaan yrityksen kotisivuilla tai rekisteröidyille suoraan.

Yhteystiedot

Tilintarkastustoimisto Selinheimo Oy
Nilsaksentie 1, 01510 Vantaa

Puh. 09 8573 711, 044 714 6004

Sähköpostit muotoa:
etunimi.sukunimi@nexia.fi tai info(at)selinheimo.fi

www.selinheimo.fi
Y-tunnus: 1002733-8

Toimisto avoinna arkisin klo 09.00-16.00

Yhteyshenkilöt

Hanna Olkinuora

Heli Haapasalo (äitiyslomalla)

 

KHT-Tilintarkastajat

Pekka Hietala

Johanna Hilden

Juhani Selinheimo ( j(at)selinheimo.fi )

Asla Lindgrén

Antti Raittinen

 

HT-Tilintarkastajat

Veijo Uusi-Uitto

Emmi Cavenius

Laura Pettersson

 

Tilintarkastusassistentit

Tarja Pihkamäki

Markus Tavio

 

Nexia Helsinki

Töölöntorinkatu 2
00260 Helsinki

Puh. 020 741 9270
Email: etunimi.sukunimi@nexia.fi

www.nexia.fi
Y-tunnus: 1099168-8

Toimisto avoinna arkisin klo 8.30 – 16.00